Hojdarovi.cz - Česky - Deutsch - English

Rekonstrukce

Dům, ve kterém se nachází pivovar, pochází z dob založení kostela a zvonice na přilehlém náměstí ve 14. století. Stavební práce byly zahájeny v září 2009. Rekonstrukce byla značně rozsáhlá: dům získal nový krov a střechu, nově byla provedena většina stropů v nadzemních podlažích a kompletně byla také změněna vnitřní dispozice. Byly ale zachovány původní historické sklepy a kamenné zdi, kde je umístěn pivovar a vnější vzhled domu byl navrácen do původní historické podoby. Bylo také zachováno zajímavé výškové uspořádání jednotlivých podlaží, které sestává z několika propojených „půlpater“.

Architektonické a projekční práce provedl Ing. arch. Viktor Fehrer.
Generální dodavatelem stavby byly Lesostavby Třeboň a.s.